A.J.P.I.S. Maramures : Comunicat de presa

Comunicat de presa privind modificari aduse indemnizatiei lunare de crestere a copiilor si stimulentului de insertie

Comunicatele sunt postate si pe paginile de internet ale

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Agentia nationala de Plati si Inspectie Sociala

Hotararea Guvernului nr 449/2016 din 22 iunie 2016

Informatii privind depunerea cererilor ICC

Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei

Optiunea 1-1 an

Optiunea 2-2 ani

Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016

Tabel Explicativ Aplicare Norme

ATENTIE!!!!

Alte informatii

GHID privind acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului (CICC) - Sinteza

INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI SI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CRESTERII COPILULUI

Intrebari si raspunsuri

Transmiterea cererii si a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei

A.J.P.I.S. Maramures : Prezentare generala

Prestatiile sociale sunt o forma de sprijin financiar care raspunde unei game largi de nevoi sociale si acopera atat drepturi universale (de exemplu, alocatia de stat pentru copii), cat si prestatii care se adreseaza doar persoanelor sau familiilor aflate intr-o situatie de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta.

In anul 2007, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 116 s-a aprobat infiintarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale.

Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Maramures functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, incepand cu 1 noiembrie 2008.

A.J.P.I.S. Maramures : Atributii in domeniul organizatoric

 • gestioneaza bunurile din domeniul public sau privat pe care le are in proprietate si/sau in folosinta, dupa caz;
 • realizeaza selectia si formarea profesionala a personalului la nivel teritorial, in conformitate cu planul stabilit de Agentie in domeniu;
 • verifica respectarea obligatiilor prevazute in conventiile sau in contractele incheiate potrivit legii;
 • asigura indrumarea si controlul activitatii agentiilor locale.

A.J.P.I.S. Maramures : Atributii in domeniul financiar

 • aplica legislatia privind acordarea si plata prestatiilor sociale, precum si a programelor de finantare in domeniul asistentei sociale derulate de acestea;
 • fundamenteaza si propune Agentiei proiectul bugetului de functionare, bugetului pentru plata prestatiilor sociale, precum si proiectul bugetului pentru implementarea programelor de finantare in domeniul asistentei sociale;
 • propun Agentiei indicatorii de fundamentare ai bugetului pentru plata prestatiilor sociale si pentru implementarea programelor de finantare in domeniul asistentei sociale;
 • administreaza bugetul de functionare, bugetul pentru plata prestatiilor sociale, precum si bugetul pentru implementarea programelor de finantare in domeniul asistentei sociale;
 • realizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul alocat;
 • asigura utilizarea eficienta a tuturor fondurilor pe care le administreaza;
 • elaboreaza, implementeaza si cofinanteaza programe de activitate proprii si actiuni specifice privind domeniul sau de activitate;
 • verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestatii sociale;
 • stabilesc dreptul la prestatii sociale si efectueaza plata acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • identifica situatiile in care s-au efectuat plati necuvenite solicitantilor;
 • recupereaza drepturile incasate necuvenit de beneficiari, in conditiile legii;
 • elaboreaza programe de investitii anuale.

A.J.P.S. Maramures : Atributii in domeniul reprezentarii

 • asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, conform legii.

A.J.P.I.S. Maramures : Atributii in domeniul sistemului de informatii

 • utilizeaza sistemul de informatii conform cu instructiunile si instrumentele de gestiune a informatiei, stabilite de Agentie;
 • asigura functionarea, mentenanta, actualizarea si utilizarea in bune conditii a ansamblului de resurse, componente si programe care constituie sistemul de informatii;
 • asigura gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informatii privind prestatiile sociale la nivel teritorial;
 • actualizeaza baza de date cu privire la beneficiari si prestatiile sociale acordate;
 • asigura caracterul confidential al datelor personale ale solicitantilor si beneficiarilor de prestatii sociale.

INTREBARI
SI RASPUNSURI

Intrebari frecvente isi gasesc raspunsul in aceasta sectiune

DATE DE
CONTACT

Adresa, numere de telefon si fax, formular de contact

DOWNLOAD
FORMULARE

Formulare si alte aplicatii puse la dispozitie

LEGATURI
UTILE

Legaturi spre alte siteuri considerate utile